Öncelikli Hedef

Disiplinlerarası ve uluslararası bir çalışma olan SeGeMi birbirine uyumlu dört modüle bölünmüştür. Bu modüller göçmen kökenli kişilere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin farklı yönlerden analizi ve geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Edinilen bilgiler göçmen kökenli kişilerin ruh sağlığı hizmetlerinde duydukları ihtiyaçların tespit edilmesine yardımcı olacağı gibi psikososyal hizmet sisteminde kültürlerarası açılımı sağlayacak standartların yerleşmesi ve değerlendirilmesi noktasında da katkıda bulunacaktır. 

Bu sayede de göçmen kökenli kişilerin sağlık hizmetleri alanına entegrasyonuna katkıda bulunulacaktır.

Burdasınız:: Ana Sayfa ›› Arka Plan ›› Öncelikli Hedef