Modül 4

Bakım alanında ihtiyaçları karşılayan bir kültürlerarası açılım’a önemli bir katkı sağlayacak diğer bir unsur da psikososyal kurumlardaki çalışanların duyarlı hale getirilmesi olabilir. Kültürel özelliklere yönelik bu tür bir duyarlılığın teşvik edilmesi için kültürlerarası yeterliliğe yönelik eğitim programları elverişlidir.

Psikososyal kurumların özel taleplerine yönelik programlar şimdiye kadar noksan kalmıştır.

Uygun bir psikososyal hizmet kurumunun çalışanlarının katılımıyla, çalışanların kültürlerarası yeterliliğine yönelik bir çalışma programı geliştirilecek, uygulanacak ve ardından değerlendirilecektir. Bu çalışmanın yanısıra yürütülen bir saha araştırmasıyla, program ve programın getirdiği değişim potansiyeli farklı bir bakış açısından analiz edilecektir.

 

Burdasınız:: Ana Sayfa ›› Yan Projeler ›› Modül 4