Modül 3

Üçüncü modülün odak noktasında, Berlin’deki yerel bir araştırma örneğinden yola çıkarak, psikososyal bakım kurumlarının, ikametgaha yakın psikiyatrik bakım merkezlerinin ve bağımlılık yardım merkezlerinin kültürlerarası açılım konusundaki güncel durumunun sorgulanması yer almaktadır.  

Resmi olarak bu kurumlar halkın her kesimine açıktır. Ancak buna rağmen bakım kurumlarının göçmenler tarafından az kullanıldığı gözlenmektedir. Bunun yanısıra yataklı tedavilerde tedavilerin yarıda kesilmesi oranı, yapılan yanlış tedaviler ve konulan yanlış teşhisler, göçmen kökenli kişilerin tedavilerindeki başarı oranının düşük olduğuna işaret etmektedir. Kültürlerarası açılım konseptinin Almanya’daki standart bakım olanaklarına uygulanması konusu her ne kadar yirmi yıldır tartışılıyor olsa da, kültürlerarası açılım konseptinin psikososyal bakım alanında ne derece uygulanacağı henüz belirsizliğini korumaktadır. Şu ana kadar kültürlerarası açılım’ın gerçekten, örneğin göçmenlerin hizmetlerden faydalanma oranının artırılması, çalışanların ve göçmen kökenli hastaların memnuniyetinin artırılması gibi istenilen neticeleri vereceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bugüne kadar da „göçmenlere karşı duyarlı“ bakım olanakları hakkında ilgili göçmenlerin arzuları, fikirleri ve beklentileri hemen hemen hiç sorgulanmamıştır.

Proje kapsamında, eldeki mevcut kriterler kataloğu ve diğer enstrümanlar yardımıyla Kültürlerarası Açılım’ın hangi aşamada olduğunun araştırıldığı bir anket hazırlanmaktadır. Bu anket, Berlin’deki psikososyal bakım yapısının, ikametgaha yakın psikiyatrik bakım yapısının ve bağımlılık yardım merkezlerinin tahlil edilmesi için bir temel teşkil etmektedir. Kültürlerarası Açılım konseptinin uygulanmasında gelinen gerçek aşamayı görebilmek, iletişim ve süreçlerdeki farklılıkları görünür hale getirebilmek için verilerin değerlendirilmesinden sonra seçilmiş bazı kurumlarda saha araştırması yapılması öngörülmüştür. Göçmenler ve çalışanlarla yapılacak kısmi anketler, bu kimselerin fikir ve arzularının öğrenilmesine olanak sağlayacaktır.

 

Burdasınız:: Ana Sayfa ›› Yan Projeler ›› Modül 3