Modül 2

Uzmanlar, psikososyal bakım kurumlarının Almanya’daki göçmenler tarafından az kullanılmasını çeşitli nedenlere bağlıyorlar. Buna göre iletişim engelleri veya dil sorunu bir sebep teşkil edebileceği gibi, ilgili kişinin sosyal kökeni veya faydalanılacak kurumlara erişimi zorlaştıran Alman bakım sistemindeki sorunlar da sebepler arasında gösteriliyor.

Ayrıca psikolojik hastalıklar konusunda göçmen kökenli vatandaşların bireysel beklentileri ile profesyonel ekiplerin düşünceleri örtüşmeyebiliyor ve bu da bakım kurumlarından faydalanılmasını etkileyebiliyor. Bu sebepten dolayı Modül 2’de, halkın farklı kesimlerinin psikolojik hastalıklara yönelik ne tür bireysel beklenti ve anlayışlarının olduğu araştırılmaktadır. Burada göçmen kökenli olmayan kişilerden oluşan gruplar Türkiye kökenli kişilerden oluşan gruplar ve hem Almanya hem de Türkiye’deki profesyonel ekiplerle karşılaştırılmaktadır. Bu modülün bir diğer odak noktası ise, göçmen kökenli kişilerin bir ruh hastalığı ile karşılaşmaları durumunda uyguladıkları stratejileri görünür hale getirmektir. 

Bu modülün hedefi, psikolojik rahatsızlıklarla karşı karşıya kalan göçmen kökenli kişilerin karşılarına çıkan bariyerleri ve uyguladıkları stratejileri teşhis etmek, ve bu sayede Alman bakım sisteminin olanaklarıyla göçmen kökenli kişilerin ihtiyaçlarını en verimli şekilde birleştiren, uzun vadeli konseptler geliştirmektir.

Burdasınız:: Ana Sayfa ›› Yan Projeler ›› Modül 2