Modül 1

Bu araştırma projesinin ağırlık noktalarından bir tanesini, psikososyal rahatsızlıkların sıklığı ile ilgili kapsamlı bir temsili çalisma oluşturmaktadır. Bu çalışmanın odak noktasında ise, Almanya’da yaşayan en geniş göçmen topluluğu olan Türkiye kökenli göçmenler bulunmaktadır.  

Her ne kadar bazı araştırmalar, Türkiye kökenli göçmenlerde psikososyal rahatsızlıkların nispeten yüksek olduğuna işaret etse de, Almanya’da bugüne kadar bu konuda yapılmış temsili bir araştırma bulunmamaktadır.

SeGeMi araştırma projesi bugüne kadar eksik olan bu verileri Hamburg ve Berlin’de toplayacaktır. Toplamda yaklaşık 800 Türkiye kökenli yetişkine, standartlaştırılmış klinik anketler yardımıyla psikososyal rahatsızlıkları konusunda sorular yöneltilecektir. Araştırmanın tanınmışlığını ve anketlere katılımı arttırmak için öncesinde göçmen örgütleri, dernekler, büyük şirketler ve devlet daireleri gibi önemli kooperasyon ortakları bilimsel araştırma hakkında bilgilendirilecek ve planlamaya dahil edilecektir.

Elde edilen veriler, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin ruh sağlığı hakkında farklı tablolar çizebilir – Bu bağlamda, toplanacak veriler bakım hizmetlerinin ihtiyaca uygun hale getirilmesinde önemli bir önkoşul haline geliyor.

 

Aktüel bilgiler

Anket şuanda Hamburg ve Berlin`de yürütülmektedir. 

Araştırma ve arastırmanın nasıl yürütüldüğüne dair daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Hamburg Datenerhebung    Berlin Datenerhebung

Burdasınız:: Ana Sayfa ›› Yan Projeler ›› Modül 1